Inovativní vzdělávání žáků

 

Je Vaše škola součástí operačního programu Jana Ámose Komenského?

Využijte naši nabídku podpory inovativního vzdělávání žáků mateřských a základních škol a zasaďte se o zkvalitnění výuky ve Vaší škole. Zaměřujeme se na zážitkovou pedagogiku a aktivizující metody výuky. Prosazujeme rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky. Naše workshopy přispívají k rozvoji nejen hudebních kompetencí, motoriky a odborného vzdělávání, ale díky nim poznáte svět  v souvislostech. Klademe důraz na tvořivost, kreativitu a celkový rozvoj osobnosti.

Více informací přípravujeme... urgentní dotazy směřujte na jitka@tamburina.cz