Lektoři

Naše semináře vedou lektoři, zkušení profesionálové, kteří si nezapomněli hrát. Setkáte se s nimi na námi pořádaných kurzech

Jitka Kopřivová

Vyučující hudební výchovy a zpěvu na Gymnáziu Adalberta Stiftera v Linci, lektora České Orffovy společnosti s mezinárodní zkušeností, absolventka PedF UK, Orffova institutu a Univerzity Mozarteum, studium hudební a instrumentální pedagogiky v oborech klasický zpěv a bicí nástroje.

jitka

Eva Jamníková

Pedagožka Hudební školy Friedrichshain-Kreuzberg v Berlíně, studentka magisterského oboru Elementární hudební pedagogiky na Univerzitě umění v tamtéž (Universität der Künste Berlin), absolventka postgraduálního studia v oboru hry na housle (Universität für Musik und darstellende Kunst Graz) a diplomového studia oborů hry na housle, orchestrální hra (Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden), lektorka s mezinárodní zkušeností.

eva

Tomáš Kerle

Hudebník a perkusista, lektor s mezinárodní zkušeností, absolvent kurzů perkusisty Hearn Gadboise (USA), Louis César Ewandého (Francie) a studijních pobytů v Indonésii, Mali a Guineji-Conakry.

 

tomas

Lenka Pobudová

Pedagožka a lektorka mnoha projektů: Hudba do škol (ČF), Kurzy pro Českou Orffovu společnost, Letní dílny SHVČR. Absolvovala hudební výchovu a český jazyk na PedF UK a v současné době vyučuje tyto předměty na ZŠ Vinoř. 

Pobudova_kolecko

Lenka Pospíšilová

Po ukončení studií na PedF UK absolvovala letní kurz na Orffově institutu v Salcburku. Od roku 1992 učí na ZŠ s rozšířenou výukou Hv, kde založila dětský orchestr Hrajeto a rodičovský sboj Ajeto. Vyučuje taktéž Hv na gymnáziu PORG a spolupracuje na výchovných koncertech s FOKem. Předsedá České Orffově společnosti.  

Pospisilova_kolecko

Hana Havelková

Absolventka PdF MU v oborech hudební výchova a český jazyk, rovněž oboru taneční pedagogika na JAMU a postgraduálního studia v tomtéž oboru na Institutu C. Orffa. Ve své dosavadní taneční kariéře byla obsazena do inscenací mnoha divadel, dodnes působí např. v Národním divadle Brno.  

Havelkova_kolecko

Carlos Chaparro

je multiinstrumentalista původem z kolumbijské Bogoty. Zaměřuje se na latinskoamerickou hudbu, ale rád hraje také jazz, rock a blues. Hraje na všechny typy kytar, ovládá latinské perkuse, bicí, andskou flétnu quena a klávesové nástroje. Po několikaletých cestách v Jižní Americe nyní žije se svou ženou Ivou Rakovou v Praze, kde se ve spolupráci s místní latino komunitou a prostřednictvím dua Iva y Carlos snaží šířit latinskoamerickou hudbu.

Carlos_kolecko

Iva Raková

pianistka, akordeonistka, pedagožka a hudební manažerka. Mimo vzdělání na pražské AMU a olomoucké Univerzitě Palackého absolvovala studijní pobyt  v Mexiku, kde si zamilovala latinskoamerickou kulturu a během dobrovolničení s německou organizací Hudebníci bez hranic v Ekvádoru se setkala se svým mužem, kolumbijským hudebníkem Carlossem Chaparro. Společně tvoří duo Iva y Carlos, kde Iva hraje na akordeon. V současné době vyučuje klavír v ZUŠ  Popelka na Praze 5. 

Rakova_kolecko_1

Olga Kovaříková

S doktorským titulem absolvovala PedF UK v oboru české a československé dějiny. Vyučuje dějepis a hudební výchovu na ZŠ a MŠ v Přerově nad Labem. Absolventka kurzů Hudba do školy a Slyšet jinak (ČF),  Letní škola Paměti národa v Broumově nebo Podzimního kurzu ČOS v Letňanech.

Kovarikova_kolecko

Jan Horváth

Zkušený hudebník a perkusista. Studia hry na bicí nástroje na AMU v Praze a na teplické konzervatoři. Bubeník hudebních těles rozlišných žánrů (mj. Erturnity, Strašidelný elektrik band, Kein Art) a hráč v symfonických orchestrech (mj. Symfonický rozhlas Českého rozhlasu, Severočeská filharmonie, Orchestr Národního divadla). Od roku 2015 též lektor hry na perkusní nástroje. V současnosti vyučuje na ZUŠ v Praze 8 Taussigova.

Horvath_kolecko

Alena Tichá

Dlouholetá vyučující na PedF UK, rovněž její absolventka, garantka tamního pěveckého oddělení. Dálkově také vystudovala sólový zpěv na AMU. Specializuje se na hlasovou únavu zpěváků i jiných profesí, zejména pedagogů, a její nápravu. Je hlasovým poradcem výběrových i amatérských sborů.

Ticha_kolecko

Hana Fišerová

Vystudovala klavír na Konzervatoři v Brně a Pedagogickou fakultu MU v Brně. Po studijích strávila čtyři roky v Londýně, kde se naučila využívat Kodályovu metodu, která rozvíjí hudební vnímání, dovednosti, tvořivost a představivost. V současné době vyučuje klavír, hudební přípravku a nauku na ZUŠ Praha-Hostivař. Také je sbormistryní celorepublikového pěveckého sboru Effatha a spolupořádá každý rok kurz zpěvu Effatha  pro děti a mládež v Litomyšli.

 Hana-Fiserova