O NÁS

Tamburína usiluje o začlenění tvořivě pojaté celostní elementární hudebně-pohybové výchovy do vzdělávání včetně pochopení jejího významu v žebříčku hodnot moderní společnosti. Jejím cílem je samostatně tvořící jedinec důvěřující sám v sebe a uvědomující si svou zodpovědnost vůči okolnímu světu. Výuka k humanismu a smyslu pro život patří neodmyslitelně k pozitivnímu a zodpovědnému vybavení pro  budoucí generace.

Tamburína pečuje o propagaci dané oblasti pro odbornou a širokou veřejnost. Utváří ucelenou nabídku vzdělávacích akcí, publikací, učebních pomůcek a hudebních nástrojů. Zároveň se stává prostorem pro předávání zkušeností nabytých během dosavadní praxe profesionálů z oboru.

TBR-hodnoty

Vznik Tamburíny

Nápad k založení Tamburíny se zrodil z přátelství mezi Jitkou Kopřivovou, která učí hudbu, a Honzou Lálou, který vyrábí papírové cajony. K této myšlence došli z odlišných směrů. Jitku zajímá didaktika a hudební pedagogika, Honzu zase hudební nástroje, technika a komunikace. Díky vzájemným sympatiím se jejich na první pohled ne příliš slučitelné profese propojily a daly vzniknout úrodné půdě na poli vzdělávání.

"Oba kolem sebe vnímíme potřebu lidí napříč věkovým i profesním spektrem po sebevyjádření a interakci jinou než mluvenou formou. Je to hluboká bazální nutnost spojená se schopností vnímání sebe sama a partnera na rovině vedoucí k porozumění a sblížení. Při hledání vhodného způsobu je podle nás nezbytné vrátit se ke kořenům dnešní civilizace, kdy se hudební a pohybový projev prolínal a kdy improvizace a spontaneita byla přirozenou součástí každého z nás. V určitém aspektu by se znovuobjevování ztraceného dalo přirovnat k objevování vlastního dětství", říká Jitka. 

Obdobně jako rozeznívá hudební nástroj stejného jména své plíšky, rozeznívá i Tamburína mnoho témat:

  • utváří kompletní řešení (nejen) pro pedagogy v oblasti elementární hudebně-pohybové výchovy a elementární hudební pedagogiky 21. století
  • nabízí hudební nástroje a pomůcky daného oboru nesrovnatelné kvality špičkových dodavatelů (firem Studio 49, Caron Cajon aj.) 

  • zprostředková a utváří literaturu a didaktické materiály daného oboru včetně osvědčených zahraničních publikací 

  • pořádá semináře a workshopy pro školní děti a mládež

  • organizuje semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogů s lektory z České republiky a zahraničí 

Vize Tamburíny spočívá v rozšíření vzdělávací složky, rozvinutí spolupráce s odbornými institucemi svého druhu (včetně kontinuální odborné přípravy dané oblasti ) a ve snaze aplikovat zmíněné principy do dalších cílových skupin jako je práce rodičů s dětmi, práce se seniory, se znevýhodněnými skupinami aj.  

 V současné době naleznete na stránkách Tamburíny zatím jen část nabídky, která se neustále rozšiřuje. 

Na to, abychom se v životě posouvali dál potřebujeme – impulzy, které nám otevírají nové obzory. To Tamburína umožňuje – vyvolává vibraci a je jen na vás, dokdy budete danou vlnu udržovat v pohybu.

 

Elementární hudebně-pohybová pedagogika

Vytvářením paralel mezi hudbou a pohybem dochází k přirozenému propojení poznatků, praktických činností a zážitků. Hudební a taneční výchova je proto přirozeným doplňkem všech školních činností, směřuje ke kultivovanému pohybovému projevu, rozvíjí schopnost sebevyjádření, urychluje a upevňuje hudební a estetický rozvoj žáků a také napomáhá vyrovnanému rozvoji méně soustředěných a psychicky labilnějších dětí.

Výuka formou kreativních aktivit otvírá cesty k novým metodám učení, které jsou přirozenější, mají trvalejší efekt a jsou přenositelné i do dalších předmětů. Tím se učení pro děti stává hrou a v kratší době se bez obtíží zvládnou naučit více. Taková výuka rozvíjí tvůrčí vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí, přispívá k budování důvěry v kolektivu, rozvoji pozitivního školního klimatu, působí kladně v práci s heterogenní skupinou a také rozvíjí koordinační, lingvistické a komunikační dovednosti.

5 

Mag. art. Mgr. Jitka Kopřivová, Ph.D.

Je absolventkou PedF UK, Univerzity Mozarteum v Salcburku a nositelkou prestižních stipendií, m.j. Stipendia Nadace Dagmar a Václava Havlových (VIZE 97) a Stipendia Nadace Carla Orffa.

Disponuje dlouholetými zkušenostmi v oblasti tvorby, vývoje a realizace mezinárodních i tuzemských projektů, včetně garance programů dotovaných evropskými granty. Je zkušenou hudební pedagožkou s širokou praxí
v oblasti hudební, hudebně-pohybové a pěvecké výchovy. Kromě České republiky působila v Rakousku, Německu a Austrálii. Je spolumajitelkou firmy Tamburína, s.r.o.. V současnosti vyučuje hudbu a zpěv na múzických odděleních Gymnázia Adalberta Stiftera v Linci.

jitka@tamburina.cz

Jan Lála

Má 20 let zkušeností z reklamní branže a bohaté zkušenosti s organizací
a realizací projektů i řízení týmů. V rámci BTL rodinné agentury Troll CD, s.r.o. působil jako kreativní a obchodní ředitel pro nadnárodní klienty (např. Hornbach, Vodafone, Lactalis, MAN aj.). V současnosti se věnuje především výrobě a prodeji hudebních nástrojů. Je zakladatel české eko- logicky laděné značky papírových bubnů Carton Cajon. Je spolumajitetelem firmy Tamburína, s.r.o..

jan@tamburina.cz 

Snímek obrazovky 2020-02-26 v 14.31.30