Archiv - Semináře pro učitele s kalendářem -

semináře-pro-pedagogy-1420x250

Semináře pro učitele se zaměřují na celostní elementární hudební a pohybovou pedagogiku, která propojuje hudební, pohybové a dramatické prvky, rozvíjí kreativní potenciál každého jednotlivce a schopnost jeho sebevyjádření. Svým humanistickým přístupem přispívá ke zlepšení pozitivního klimatu školní skupiny. Nabídka je rozčleněna pro učitele nejmladších (od 3 let), mladších (od 6 let) a starších (od 11 let) žáků. Přehledný seznam seminářů pro 1. pololetí 2020/21 v PDF. 

Z důvodu koronavirové krize byly semináře pro učitele do konce roku 2020 zrušeny (označení Covid 19). Již přihlášení účastníci budou kontaktováni. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás v novém roce 2021.

Semináře v rozsahu čtyř, šesti a osmi vyučovacích hodin vypisujeme po celé České republice.  Jejich obsah tvoří složky instrumentální, vokální, poslechové a hudebně-pohybové, kreativita a improvizace. Organizujeme i semináře k procvičení těchto dílčích činností
Vybrané semináře vypisujeme v rámci tematických bloků, které každoročně aktualizujeme. Na školní rok 2020/21 jsme připravili Barevnou hudbu a Ozvěny kontinentů. Na přání lze uspořádat seminář přímo u Vás na škole (min. 8 účastníků).

Všechny semináře mají akreditaci u MŠMT  (č. j.: MSMT-34154/2020-1), vybrané lze čerpat ze Šablon. 

pI-dvpp-3-let

Pro učitele nejmladších žáků (od 3 let)

Proces učení nejmladších dětí je inspirován hrou, fantazií a představivostí. Je to čas objevování vlastních nadání, tvořivosti a hry. Semináře pro pedagogy jsou koncipovány v souladu s psychologickými předpoklady dané kategorie a umožní svým účastníkům stát se na chvíli opět dětmi. Na "vlastní kůži" zažijete radost ze sebeprojevu a spontánního objevování okolního světa.  

Akreditováno pro tyto cílové skupiny:  učitele MŠ, učitele hudebních oborů ZUŠ pracující s dětmi dané věkové kategorie, pedagogy volného času a vychovatelé vedoucí hudební kroužky a pracující s dětmi dané věkové kategorie, učitelé SŠ a konzervatoří vzdělávající v oboru hudební výchova

pI-dvpp-6-let

Pro učitele mladších žáků (od 6 let)

Semináře pro pedagogy mladších žáků jsou zaměřeny na metody činnostního vyučování. Důraz je kladen na prožitek, zkušenost, hru a fantazii. U dětí dochází k prudkému rozvoji všech složek osobnosti: zlepšuje se motorika, verbální a kognitivní schopnosti, podněcuje se emoční vývoj a sociální učení. 

 

Akreditováno pro tyto cílové skupiny: učitele MŠ, učitele 1. st. ZŠ, učitele hudebních oborů ZUŠ pracující s dětmi dané věkové kategorie, učitele SŠ, VOŠ a konzervatoří vzdělávající v oboru hudební výchova, pedagogy volného času vedoucí hudební kroužky a pracující s dětmi dané věkové kategorie, vychovatele školských zařízení vedoucí hudební kroužky a pracující s dětmi dané věkové kategorie, učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů pracující s dětmi dané věkové kategorie 

pI-dvpp-11-let

Pro učitele starších žáků (od 11 let)

Semináře pro pedagogy starších žáků propojují činnostní vyučování s kognitivními poznatky z oblasti hudební teorie a vědy, dále prohlubují vybrané dovednosti instrumentálního, vokálního, pohybového projevu a aktivního poslechu. Důraz je kladen na prožitek, techniky sebevyjádření a improvizaci. Při tvorbě jednotlivých seminářů zohledňujeme aktuální společenská témata a preference věkové skupiny, např. populární hudba, cestování, nová média.

Akreditováno pro tyto cílové skupiny: učitele hudební výchovy 2. st. ZŠ a SŠ, učitele hudebních oborů VOŠ a ZUŠ, učitele SŠ a konzervatoří vzdělávající v oboru hudební výchova, pedagogy volného času vedoucí hudební kroužky a pracující s dětmi dané věkové kategorie, vychovatele školských zařízení vedoucí hudební kroužky a pracující s dětmi dané věkové kategorie, učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů pracující s dětmi dané věkové kategorie

PŘEHLED VYPSANÝCH SEMINÁŘŮ pi-dvpp NA ŠKOLNÍ ROK 2020/21

LEDEN


Letem světem s batohem plným hudby – Latinská Amerika / Praha pi-11-2 
1. díl - stř 6.1.21 / 17.30 - 19.00 / Chaparo, Raková
2. díl - stř 13.1.21 / 17.30 - 19.00 /Chaparo, Raková
3. díl - stř 20.1.21 / 17.30 - 19.00 /Chaparo, Raková
4. díl - stř 27.1.21 / 17.30 - 19.00 /Chaparo, Raková


Na paletě u malíře / xxxpi-6
pá 15.1.21 / 9.00 - 16.00
Lenka Pospíšilovápi-3


Na paletě u malíře / xxxpi-6
so 16.1.21 / 9.00 - 16.00
Lenka Pospíšilovápi-3


Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí  / Praha    pi-6
út 19.1.21 / 9.00 - 16.00
Alena Tichá                                                                                             
pi-3

 

ÚNOR


Cestování po kontinentech - Afrika / Brno 

pá 12. 2. 21 / 9.00 - 16.00

Tomáš Kerle                                                                               


Královna barev / Praha
po 15. 2. 21 / 9.00 - 12.30
Hana Novotná (Havelková)

BŘEZEN


Cestování po kontinentech - Afrika / Praha
1. díl - po 8. 3. 21 / 8.30 - 12.00
2. díl - út 23. 3. 21 / 13.00 - 16.00
Lenka Pospíšilová, Tomáš Kerle

Letem světem s batohem plným hudby - Afrika / Praha
1. díl - po 8. 3. 21 / 12.30 - 15.30
2. díl - út 23. 3. 21 / 9.00 - 12.30
Lenka Pospíšilová, Tomáš Kerle

Královna barev / Brno
čt 18. 3. 21 / 9.30 - 13.00
Hana Novotná (Havelková)

Co slyšíš, když posloucháš, aneb od ticha k hudebním formám / Brno
pá 19. 3. 21 / 9.00 - 16.00
Lenka Pobudová, Olga Kovaříková

Zachraňte princeznu Orchestrinu / Plzeň
so 27. 3. 21 / 9.00 - 16.00
Lenka Pobudová, Olga Kovaříková

LEDEN


Letem světem s batohem plným hudby – Latinská Amerika / Praha pi-11-2 
1. díl - stř 6.1.21 / 17.30 - 19.00 / Chaparo, Raková
2. díl - stř 13.1.21 / 17.30 - 19.00 /Chaparo, Raková
3. díl - stř 20.1.21 / 17.30 - 19.00 /Chaparo, Raková
4. díl - stř 27.1.21 / 17.30 - 19.00 /Chaparo, Raková


Na paletě u malíře / xxxpi-6
pá 15.1.21 / 9.00 - 16.00
Lenka Pospíšilovápi-3


Na paletě u malíře / xxxpi-6
so 16.1.21 / 9.00 - 16.00
Lenka Pospíšilovápi-3


Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí  / Praha    pi-6
út 19.1.21 / 9.00 - 16.00
Alena Tichá                                                                                             
pi-3

 

ÚNOR


Nabídku seminářů připravujeme. 

 

BŘEZEN


Nabídku seminářů připravujeme. 

Přehledný seznam seminářů ke stažení v PDF.