Lektoři

Naše semináře vedou lektoři, zkušení profesionálové, kteří si nezapomněli hrát. Setkáte se s nimi na námi pořádaných kurzech. 

jitka

Jitka Kopřivová

Vyučující hudební výchovy a zpěvu na Gymnáziu Adalberta Stiftera v Linci, lektora České Orffovy společnosti s mezinárodní zkušeností, absolventka PedF UK, Orffova institutu a Univerzity Mozarteum, studium hudební a instrumentální pedagogiky v oborech klasický zpěv a bicí nástroje.

eva

Eva Jamníková

Pedagožka Hudební školy Friedrichshain-Kreuzberg v Berlíně, studentka magisterského oboru Elementární hudební pedagogiky na Univerzitě umění v tamtéž (Universität der Künste Berlin), absolventka postgraduálního studia v oboru hry na housle (Universität für Musik und darstellende Kunst Graz) a diplomového studia oborů hry na housle, orchestrální hra (Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden), lektorka s mezinárodní zkušeností.

markus

Markus Lindner

Vyučující hry na bicí nástroje a perkuse, zkušený lektor seminářů dalšího vzdělávání pedagogů, organizátor festivalu perkusních nástrojů „Colours of Percussion“, absolvent instrumentální pedagogiky na Univerzitě Antona Brucknera v Linci, vedoucí oddělení hry na bicí nástroje na hornorakouských hudebních školách, v současnosti spolupracuje se skupinami Talking Mallets, Ensemble Zeit.Sequenzen, Lin Chin Cheng Perkussion Group, Anna Marquez & Band a LAPD.

tomas

Tomáš Kerle

Hudebník a perkusista, lektor s mezinárodní zkušeností, absolvent kurzů perkusisty Hearn Gadboise (USA), Louis César Ewandého (Francie) a studijních pobytů v Indonésii, Mali a Guineji-Conakry.