test home page

TAMBURÍNA je projekt zaměřený na elementární hudební a pohybovou pedagogiku, která propojuje hudební, pohybové a dramatické prvky jakožto elementy tvořivého procesu. Vytváří nabídku vzdělávacích akcí, publikací, učebních pomůcek, hudebních nástrojů a poradenství pro danou oblast.

 

NABÍZÍME

 BANNER1044x801B