O TAMBURÍNĚ

Tamburína je vzdělávací instituce a specializovaný obchod na hudebně-pohybovou výchovu a múzické vzdělávání. Nabízíme akreditované semináře pro pedagogy a workshopy pro děti a mládež. Poskytujeme odborné poradenství při zařizování učeben elementární hudební výchovy. Usilujeme o začlenění tvořivě pojaté celostní elementární hudebně-pohybové výchovy do vzdělávání včetně pochopení jejího významu v žebříčku hodnot moderní společnosti. Jejím cílem je samostatně tvořící jedinec důvěřující sám v sebe a uvědomující si svou zodpovědnost vůči okolnímu světu. Výuka k humanismu a smyslu pro život patří neodmyslitelně k pozitivnímu a zodpovědnému vybavení pro  budoucí generace.

TBR-hodnoty

Tamburína pečuje o propagaci dané oblasti pro odbornou a širokou veřejnost. Utváří ucelenou nabídku vzdělávacích akcí, publikací, učebních pomůcek a hudebních nástrojů. Zároveň se stává prostorem pro předávání zkušeností nabytých během dosavadní praxe profesionálů z oboru.

Vznik Tamburíny

Nápad k založení Tamburíny se zrodil z přátelství mezi Jitkou Kopřivovou, která učí hudbu, a Honzou Lálou, který vyrábí papírové cajony. K této myšlence došli z odlišných směrů. Jitku zajímá didaktika a hudební pedagogika, Honzu zase hudební nástroje, technika a komunikace. Díky vzájemným sympatiím se jejich na první pohled ne příliš slučitelné profese propojily a daly vzniknout úrodné půdě na poli vzdělávání.

P9290288_2_mensi

"Oba kolem sebe vnímáme potřebu lidí napříč věkovým i profesním spektrem po sebevyjádření a interakci jinou než mluvenou formou. Je to hluboká nutnost spojená se schopností vnímání sebe sama a partnera na rovině vedoucí k porozumění a sblížení. Při hledání vhodného způsobu je podle nás nezbytné vrátit se ke kořenům dnešní civilizace, kdy se hudební a pohybový projev prolínal a kdy improvizace a spontánnost byla přirozenou součástí každého z nás. V určitém aspektu by se znovuobjevování ztraceného dalo přirovnat k objevování vlastního dětství"říká Jitka.

Obdobně jako rozeznívá hudební nástroj stejného jména své plíšky, rozeznívá i Tamburína mnoho témat:

741

Vize Tamburíny spočívá v rozšíření vzdělávací složky, rozvinutí spolupráce s odbornými institucemi svého druhu (včetně kontinuální odborné přípravy dané oblasti ) a ve snaze aplikovat zmíněné principy do dalších cílových skupin jako je práce rodičů s dětmi, práce se seniory, se znevýhodněnými skupinami aj.  

V současné době naleznete na stránkách Tamburíny zatím jen část nabídky, která se neustále rozšiřuje. 

Na to, abychom se v životě posouvali dál potřebujeme – impulzy, které nám otevírají nové obzory. To Tamburína umožňuje – vyvolává vibraci a je jen na vás, dokdy budete danou vlnu udržovat v pohybu.

DSC_7417 (kopie) 

Elementární hudebně-pohybová pedagogika

Vytvářením paralel mezi hudbou a pohybem dochází k přirozenému propojení poznatků, praktických činností a zážitků. Hudební a taneční výchova je proto přirozeným doplňkem všech školních činností, směřuje ke kultivovanému pohybovému projevu, rozvíjí schopnost sebevyjádření, urychluje a upevňuje hudební a estetický rozvoj žáků a také napomáhá vyrovnanému rozvoji méně soustředěných a psychicky labilnějších dětí.

Výuka formou kreativních aktivit otvírá cesty k novým metodám učení, které jsou přirozenější, mají trvalejší efekt a jsou přenositelné i do dalších předmětů. Tím se učení pro děti stává hrou a v kratší době se bez obtíží zvládnou naučit více. Taková výuka rozvíjí tvůrčí vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí, přispívá k budování důvěry v kolektivu, rozvoji pozitivního školního klimatu, působí kladně v práci s heterogenní skupinou a také rozvíjí koordinační, lingvistické a komunikační dovednosti. 

Záznamy nebyly nalezeny...