WORKSHOPY A SEMINÁŘE

Tamburína pořádá vzdělávací aktivity pro účastníky každého věku a všech zkušeností.
Naše nabídka zahrnuje zážitkové akce pro veřejnost, workshopy pro děti a mládež i odborné semináře pro pedagogy s lektory z tuzemska i zahraničí.

workshopy-pro-deti

 

workshopy pro děti a mládež nahlédnete do fascinujícího světa hudby, pohybu a dramatiky a jednotlivých praktických kompetencí (např. hra na cajon a bubnování, práce s boomwhackers). Workshopy lze objednat přímo do škol. 

 

Akreditované kurzy pro učitele prohlubují praktické dovednosti nejen z oblasti elementární hudebně-pohybové pedagogiky, ale i jednotlivých dílčích činností (instrumentální, vokální, pohybové, poslechové). Kurzy se konají po celé republice v malých skupinkách v rozsahu čtyř až osmi vyučovacích hodin. 

aktivity-pro-verejnost

 

Pro širší publikum plánujeme akce pro veřejnost. S ohledem na současnou situaci ohledně koronaviru jsme přípravu těchto aktivit omezili. 

Vybrané aktivity pro děti, učitele i veřejnost sdružuje Tamburína  do tematických bloků, které každoročně rozšiřuje.
Na školní rok 2020/21 jsme připravili barevnou hudbu a ozvěny kontinentů

barevna-hudba

 

„Barevná hudba“ umožňuje hru a improvizaci dle barev, kterými jsou označené jednotlivé elementy. Základní princip „hry podle barev“ vychází z barevného rozlišení tzv. boomwhackerů (laditelných plastových trubek), u kterých je ke každému tónu přiřazena jedna barva (např. „c“ je červené, „d“ oranžové atd. ). Stejné rozlišení je přeneseno i na další nástroje s konkrétní hudební výškou. Hraní je jednoduché, zábavné a ideální i pro první hudební krůčky. Rozvíjí představivost, kreativitu a podněcuje dětskou fantazii. 

ozveny-kontinentu

 

Tematické semináře tohoto cyklu OZVĚNY KONTINENTŮ poodkrývají hudební tradice lidových kultur celého světa. Poznávání zvyků „cizích“ krajů přispívá nejen ke vzájemné toleranci, ale i k pochopení vlastní kulturní identity.

hudebne-pohybove-cinnosti

 

VOKÁLNÍ AKTIVITY Lidský hlas je bezezporu nejpřirozenějším hudebním nástrojem a v profesi učitele zaujímá je nezastupitelný. Jeho péči a rozvoji je věnována následující kapitola. POSLECHOVÉ AKTIVITY - Seminář dané kategorie otevírá dveře činnostního pojetí poslechu hudby na základě muzikantské zkušenosti žáků. HUDEBNĚ POHYBOVÉ AKTIVITY - Princeznička na bále .