Semináře pro učitele

1 položek celkem
Tamburina seminar cestovani asie eshop
+ Dárek zdarma
1 200 Kč

10. 6. a 17. 6. 2021, on-line S ohledem na pandemickou situaci otevíráme akreditovaný seminář pro učitele MŠ a 1. st. ZŠ formou webináře. Webinář je součástí tematického...

2366

semináře-pro-pedagogy-1420x250

Semináře pro učitele se zaměřují na metody aktivního zprostředkování hudby a celostní elementární hudební a pohybovou pedagogiku, která propojuje hudební, pohybové a dramatické prvky, rozvíjí kreativní potenciál každého jednotlivce a schopnost jeho sebevyjádření. Svým humanistickým přístupem přispívá ke zlepšení pozitivního klimatu školní skupiny. Nabídka je rozčleněna pro učitele nejmladších (od 3 let), mladších (od 6 let) a starších (od 11 let) žáků. 

Semináře v rozsahu čtyř, šesti a osmi vyučovacích hodin vypisujeme po celé České republice. Seznam vypsaných seminářů na 2. pololetí 2020/21 naleznete zde: Tamburina_Semináře DVPP na druhé pololetí 20-21Na přání uspořádáme seminář přímo u Vás na škole (min. 8 účastníků). Všechny semináře mají akreditaci u MŠMT  (č. j.: MSMT-34154/2020-1), osmihodinové lze čerpat ze Šablon. S ohledem na aktuální vývoj pandemie byly semináře v měsíci únor - květen zrušeny. Jako náhradu jsme pro Vás na základě výjimky MŠMT vypsali webinář. 

pI-dvpp-3-let

Pro učitele nejmladších žáků (od 3 let)

Proces učení nejmladších dětí je inspirován hrou, fantazií a představivostí. Je to čas objevování vlastních nadání, tvořivosti a hry. Semináře pro pedagogy jsou koncipovány v souladu s psychologickými předpoklady dané kategorie a umožní svým účastníkům stát se na chvíli opět dětmi. Na "vlastní kůži" zažijete radost ze sebeprojevu a spontánního objevování okolního světa.  

Akreditováno pro tyto cílové skupiny:  učitele MŠ, učitele hudebních oborů ZUŠ pracující s dětmi dané věkové kategorie, pedagogy volného času a vychovatelé vedoucí hudební kroužky a pracující s dětmi dané věkové kategorie, učitelé SŠ a konzervatoří vzdělávající v oboru hudební výchova

pI-dvpp-6-let

Pro učitele mladších žáků (od 6 let)

Semináře pro pedagogy mladších žáků jsou zaměřeny na metody činnostního vyučování. Důraz je kladen na prožitek, zkušenost, hru a fantazii. U dětí dochází k prudkému rozvoji všech složek osobnosti: zlepšuje se motorika, verbální a kognitivní schopnosti, podněcuje se emoční vývoj a sociální učení. 

 

Akreditováno pro tyto cílové skupiny: učitele MŠ, učitele 1. st. ZŠ, učitele hudebních oborů ZUŠ pracující s dětmi dané věkové kategorie, učitele SŠ, VOŠ a konzervatoří vzdělávající v oboru hudební výchova, pedagogy volného času vedoucí hudební kroužky a pracující s dětmi dané věkové kategorie, vychovatele školských zařízení vedoucí hudební kroužky a pracující s dětmi dané věkové kategorie, učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů pracující s dětmi dané věkové kategorie 

pI-dvpp-11-let

Pro učitele starších žáků (od 11 let)

Semináře pro pedagogy starších žáků propojují činnostní vyučování s kognitivními poznatky z oblasti hudební teorie a vědy, dále prohlubují vybrané dovednosti instrumentálního, vokálního, pohybového projevu a aktivního poslechu. Důraz je kladen na prožitek, techniky sebevyjádření a improvizaci. Při tvorbě jednotlivých seminářů zohledňujeme aktuální společenská témata a preference věkové skupiny, např. populární hudba, cestování, nová média.

Akreditováno pro tyto cílové skupiny: učitele hudební výchovy 2. st. ZŠ a SŠ, učitele hudebních oborů VOŠ a ZUŠ, učitele SŠ a konzervatoří vzdělávající v oboru hudební výchova, pedagogy volného času vedoucí hudební kroužky a pracující s dětmi dané věkové kategorie, vychovatele školských zařízení vedoucí hudební kroužky a pracující s dětmi dané věkové kategorie, učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů pracující s dětmi dané věkové kategorie

PŘEHLED VYPSANÝCH SEMINÁŘŮ pi-dvpp NA ŠKOLNÍ ROK 2020/21