Semináře pro učitele

6 položek celkem
Zaklady hry na ON Jirickova web
900 Kč

15. 10. 2021, Praha Dílna je určena všem zvídavým pedagogům, kteří chtějí obohatit výuku barevnými instrumentálními tóny. Během semináře Vás lektorka provede světem Orffových...

2411
LETEM SVĚTEM S BATOHEM PLNÝM HUDBY AFRIKA
od 1 900 Kč

ZRUŠENO /// 22. 10. 2021, Plzeň  Seminář s předním českým perkusistou Tomášem Kerlem poodkrývá tajemství hudby afrického kontinentu. Obsah semináře tvoří...

2381/S2
STAVÍME MĚSTO PLNÉ HUDBY A BAREV V Mateřské škole
od 1 900 Kč

5. 11. 2021, Praha Komplexně pojatá hudební dílna rozvíjející tvořivost a hudebnost předškoláků. Pracuje s kartonovým cajonem, jenž během dílny „ožívá“ a stává se...

2399/BEZ
Web Webinar 8 11 2021
600 Kč

8. 11. 2021, on-line Ve webináři představuje lektorka Lenka Pospíšilovou svou publikaci Amerika a Austrálie aneb jak si hrají děti na jiných...

2368
ZÁKLADY HRY NA PERKUSNÍ NÁSTROJE A BODY PERCUSSION starší žáci
od 1 900 Kč

19. 11. 2021 - Praha Seminář pro pedagogy s předním českým perkusistou Tomášem Kerlem. Seznámíte se s technikami hry na tělo a body percussion, dále s technikou hry na Carton...

2405/PAL
web pokus
1 400 Kč

 3. 12. 2021, Praha  Seminář  plný vánoční inspirace pro adventní čas a školní besídky s Lenkou Pospíšilovou. Zazpíváte si vánoční koledy, které si doprovodíte...

2393

semináře-pro-pedagogy-1420x250

Semináře pro učitele se zaměřují na metody aktivního zprostředkování hudby a celostní elementární hudební a pohybovou pedagogiku, která propojuje hudební, pohybové a dramatické prvky, rozvíjí kreativní potenciál každého jednotlivce a schopnost jeho sebevyjádření. Svým humanistickým přístupem přispívá ke zlepšení pozitivního klimatu školní skupiny. Nabídka je rozčleněna pro učitele nejmladších (od 3 let), mladších (od 6 let) a starších (od 11 let) žáků. 

Semináře v rozsahu čtyř, šesti a osmi vyučovacích hodin vypisujeme po celé České republice. Na přání uspořádáme seminář přímo u Vás na škole (min. 8 účastníků). Všechny semináře mají akreditaci u MŠMT  (č. j.: MSMT-34154/2020-1), osmihodinové lze čerpat ze Šablon. 

pI-dvpp-3-let

Pro učitele nejmladších žáků (od 3 let)

Proces učení nejmladších dětí je inspirován hrou, fantazií a představivostí. Je to čas objevování vlastních nadání, tvořivosti a hry. Semináře pro pedagogy jsou koncipovány v souladu s psychologickými předpoklady dané kategorie a umožní svým účastníkům stát se na chvíli opět dětmi. Na "vlastní kůži" zažijete radost ze sebeprojevu a spontánního objevování okolního světa. 

Akreditováno pro tyto cílové skupiny:  učitele MŠ, učitele hudebních oborů ZUŠ pracující s dětmi dané věkové kategorie, pedagogy volného času a vychovatelé vedoucí hudební kroužky a pracující s dětmi dané věkové kategorie, učitelé SŠ a konzervatoří vzdělávající v oboru hudební výchova

pI-dvpp-6-let

Pro učitele mladších žáků (od 6 let)

Semináře pro pedagogy mladších žáků jsou zaměřeny na metody činnostního vyučování. Důraz je kladen na prožitek, zkušenost, hru a fantazii. U dětí dochází k prudkému rozvoji všech složek osobnosti: zlepšuje se motorika, verbální a kognitivní schopnosti, podněcuje se emoční vývoj a sociální učení. 

 

Akreditováno pro tyto cílové skupiny: učitele MŠ, učitele 1. st. ZŠ, učitele hudebních oborů ZUŠ pracující s dětmi dané věkové kategorie, učitele SŠ, VOŠ a konzervatoří vzdělávající v oboru hudební výchova, pedagogy volného času vedoucí hudební kroužky a pracující s dětmi dané věkové kategorie, vychovatele školských zařízení vedoucí hudební kroužky a pracující s dětmi dané věkové kategorie, učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů pracující s dětmi dané věkové kategorie 

pI-dvpp-11-let

Pro učitele starších žáků (od 11 let)

Semináře pro pedagogy starších žáků propojují činnostní vyučování s kognitivními poznatky z oblasti hudební teorie a vědy, dále prohlubují vybrané dovednosti instrumentálního, vokálního, pohybového projevu a aktivního poslechu. Důraz je kladen na prožitek, techniky sebevyjádření a improvizaci. Při tvorbě jednotlivých seminářů zohledňujeme aktuální společenská témata a preference věkové skupiny, např. populární hudba, cestování, nová média.

Akreditováno pro tyto cílové skupiny: učitele hudební výchovy 2. st. ZŠ a SŠ, učitele hudebních oborů VOŠ a ZUŠ, učitele SŠ a konzervatoří vzdělávající v oboru hudební výchova, pedagogy volného času vedoucí hudební kroužky a pracující s dětmi dané věkové kategorie, vychovatele školských zařízení vedoucí hudební kroužky a pracující s dětmi dané věkové kategorie, učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů pracující s dětmi dané věkové kategorie

PŘEHLED VYPSANÝCH SEMINÁŘŮ pi-dvpp NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22