Projektový den

Půldenní workshop (4 x 45 minut) s různými tématy obohacující všední školní den. Projektové dny jsou zaměřené na rozvoj osobních a sociálních kompetencí žáků, mezipředmětovou spolupráci, kreativitu a aktivizační metody výuky.

Možno spolufinancovat ze „Šablon“. pi-s