Roční doby v hudbě a pohybu

ROK

                          

 

Představujeme Vám nové workshopy lektorky Olgy Kozánkové pro děti mateřských škol (3 – 6 let) a začínající školáky (1. a 2. třídy ZŠ). Tematické hudebně-pohybové dílny jsou plny písní, pohybových her a říkadel. Dílny přispívají k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte, zejména ke zlepšení hudebních, pohybových a koordinačních schopností. Podporují pozitivní klima třídy a sjednocují heterogenní skupinu.

Popis cyklu Roční doby v hudbě a pohybu: Každý z workshopů je tematicky zaměřen na jedno roční období (podzim obsahuje 2 workshopy). S dětmi se během workshopů společně naučíme a zazpíváme různé písně, zatancujeme si, zrytmizujeme lidová říkadla, zahrajeme si na Orffovy a jiné hudební nástroje, zahrajeme si i na tělo, na hudbu napojíme fantazii, představivost a improvizaci, zapojíme grafickou notaci a mnoho jiných pomůcek, jako například šátky, stuhy, obrázky, nebo žonglovací míčky. K jednotlivým workshopům od nás dostanete bonusové materiály, jako například noty písní, nahrávky doprovodu nebo výtvarné pracovní listy. Leták k tisku:  PDF_file_icon 

 

Olga foto 1 (kruh)                                                                                                                                                                  

Olga Kozánková

Hudební pedagožka a klavíristka. Lektorka hudebně-edukačních workshopů pro děti (4 - 13 let) České filharmonie. Pedagožka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 

 

 

Je Vaše škola součástí operačního programu Jana Ámose Komenského?

Doporučujeme si ověřit možnost spolufinancování ze Šablon III č. 80 a č. 81 (šablona projektový den) a nových Šablon I Operačního programu Jana Amose Komenského (šablona inovativní vzdělávání žáků). pi-s

Využijte nabídku podpory inovativního vzdělávání žáků mateřských a základních škol dle nových Šablon III a zasaďte se o zkvalitnění výuky ve Vaší škole. Zaměřujeme se na zážitkovou pedagogiku a aktivizující metody výuky. Prosazujeme rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky. Naše workshopy přispívají k rozvoji nejen hudebních kompetencí, motoriky a odborného vzdělávání, ale díky nim poznáte svět  v souvislostech. Klademe důraz na tvořivost, kreativitu a celkový rozvoj osobnosti.